FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

२०७८/७९ 06/02/2022 - 10:37

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना

२०७८/७९ 05/23/2022 - 13:48

Extension of Submission deadline for Sealed Quotation.

२०७८/७९ 02/16/2022 - 12:53

Invitation for Bids.

२०७८/७९ 01/20/2022 - 12:58

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

२०७८/७९ 10/24/2021 - 16:29

१५ बेड हस्पिटल निर्माण सम्बन्धि बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना

२०७८/७९ 10/13/2021 - 21:09

१५ बेड हस्पिटल निर्माणको बोलपत्र संशोधन सम्बन्धि सूचना

७९-८० 08/08/2021 - 13:12

१५ बेड अस्पताल निर्माणको पुन: बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि १५ दिने सूचना !!

२०७८/७९ 07/27/2021 - 14:59

१५ बेड अस्पताल निर्माणको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 04/19/2021 - 13:35

बोलपत्रको संशोधन सम्बन्धि सूचना ।

७७/७८ 12/09/2020 - 14:29

सवारी साधन खरिद कार्यको लागि शिलबन्दि बोलपत्र आव्हानको सुचना

७५/७६ 10/23/2018 - 11:52