FAQs Complain Problems

७९-८०

आ.ब. २०७९-८० को वित्तिय प्रगती विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा ।

जानकारी सम्बन्धमा ।

योजना तथा कार्यक्रमको रकम भुक्तानी माग सम्बन्धमा !!!

फरफारक तथा अन्तिम भुक्तानी सम्बन्धमा ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।