FAQs Complain Problems

७९-८०

लेखा परिक्षणको लागि सुचिकृत हुने बारेको सुचना ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण संबन्धमा ।

जागरुप उपभोक्ता ! जिम्मेवार बिक्रेता !!

जस्तापाता खरिद सम्बन्धि बोलपत्र संसाेधन सम्बन्धमा ।

सौर्य उर्जा शाखा अन्तगर्तका विभिन्न कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागि आवेदन सम्बन्धी सूचना ।