FAQs Complain Problems

वडा नं ४ को कार्यालय

वडा अध्यक्ष : सन्त बहादुर थापा (9817136895)

महिला सदस्य : इन्द्र कुमारी थापा (9825128091)

दलित महिला सदस्य : दिल कुमारी विश्वकर्मा (9824146595)

वडा सदस्य :  गुन्ज नारायण मानन्धर (9841786319)

वडा सदस्य : प्रथि बहादुर राना (9806623185)

वडा सचिव : लाल बहादुर थापा (9815137140)

Population: 
४३५०
Ward Contact Number: 
९८४१२३२६०९