FAQs Complain Problems

समाचार

जन प्रतिनिधि

फोटो नाम पद गाउँपालिका वा वडा फोन नं ईमेल

खिम नारायण मानन्धर

अध्यक्ष

९८५६०३६४६८ khimmdr01@gmail.com

झनमाया पराजुली

उपाध्यक्ष

९८४६७७३३४७ parajulijhanmaya@gmail.com

भिम बहादुर भुजेल

वडा अध्यक्ष

वडा नं १ ९८१७१४२३४२

पर्शुराम सिग्देल

वडा अध्यक्ष

वडा नं २ ९८५६०५२०५६

लेख बहादुर क्षेत्री

वडा अध्यक्ष

वडा नं ३ ९८०४१७८४१८

चिन्तामणि शर्मा

वडा अध्यक्ष

वडा नं ४ ९८४१२३२६०९

डण्ड बहादुर राना

वडा अध्यक्ष

वडा नं ५ ९८१६१८२९११

नर बहादुर थापा

वडा अध्यक्ष

वडा नं ६ ९८१७१११८७१

केशमाया थापा

वडा अध्यक्ष

वडा नं ७ ९८१६६००३७७