FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना

Extension of Submission deadline for Sealed Quotation.

Invitation for Bids.

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

१५ बेड हस्पिटल निर्माण सम्बन्धि बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना