FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

१५ बेड हस्पिटल निर्माण सम्बन्धि बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना

१५ बेड हस्पिटल निर्माणको बोलपत्र संशोधन सम्बन्धि सूचना

१५ बेड अस्पताल निर्माणको पुन: बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि १५ दिने सूचना !!

१५ बेड अस्पताल निर्माणको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

बोलपत्रको संशोधन सम्बन्धि सूचना ।