FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

१५ बेड अस्पताल निर्माणको पुन: बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि १५ दिने सूचना !!

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबिकरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरि सुचना ।

आयोजना/कार्यक्रम को भुक्तानी सम्बन्धमा ।

आधारभुत तह(कक्षा ८)को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।।

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना