FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

जस्तापाता खरिद सम्बन्धि बोलपत्र संसाेधन सम्बन्धमा ।

सौर्य उर्जा शाखा अन्तगर्तका विभिन्न कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागि आवेदन सम्बन्धी सूचना ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

राेजगार सहायकको नतिजा प्नकाशन सम्बन्धी सूचना ।

सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सुचना !!!

3rd National Shikar Ag Award-2022

दस्तावेज: