FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विभिन्‍न पदको लागि करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

MIS Operator र फिल्ड सहायक पदको सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धमा

आवस पुननिर्माण तथा प्रवलिकरण सम्बन्धि हरिनास गाउँपालिकाको प्रफाईल

हरिनास गाउँपालिकाको पाचौँ सभा

सुचिकृत हुन आह्ान गरिएको बारेमा।

दस्तावेज: