FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

योजना सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सहायता सामाग्री वितरण कार्यक्रमको लागि निवेदन माग सम्बन्धी सूचना!!!

लेखापढी प्रमाणपत्रको लागि दरखास्त दिने सम्बन्धमा ।

लेखा परिक्षणका लागि सुचिकृत हुने बारेको सुचना ।

३५ दिने हक दाबी सम्बन्धि सूचना !!!

मौजुदा सुची सुचिकृत हुने सम्बन्धी सुचना !!!