FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना । सूचना । सूचना ।

बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन सम्बन्धमा ।

बेरोजगार व्यक्ति सूचिकरण सम्बन्धमा ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।।

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना !!

सिपमुलक तालिम सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धमा ।।