FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

स्थानिय तह २०७९ का उम्मेदवारहरुले जरिवाना मिनाहको निवेदन सङ्कलन गरी पठाउने सम्बन्धमा ।।।

कम्प्युटर अपरेटर पदको नतिजा प्रकाशन संबन्धि सूचना !!!

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ।

विभिन्न पदको लागि अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको संबन्धि सूचना ।

विभिन्न पदका लागि संक्षिप्त सूचि प्रकाशन गरिएको संबन्धि सूचना ।

पकेट बिकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हानको सुचना ।।।