FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

१५ बेड हस्पिटल निर्माण सम्बन्धि बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना

सादर निमन्त्रणा ।

सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।

१५ बेड हस्पिटल निर्माणको बोलपत्र संशोधन सम्बन्धि सूचना

१५ बेड अस्पताल निर्माणको पुन: बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि १५ दिने सूचना !!