FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

३५ दिने हक दाबी सम्बन्धी सूचना !!!

परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

आधारभूत तह(कक्षा ८)को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा।

संक्षिप्त सूचि प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा।

योजना सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

किसान सूचिकरण सहजकर्ताको संक्षिप्त सूचि प्रकाशन साथै अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना !!!