FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

राजश्व सुधार कार्ययोजना।

८०/८१ 02/20/2024 - 10:08 PDF icon हरिनास गाउँपालिकाको राजश्व सुधार कार्ययोजना.pdf

आ.व. २०७९/८० को पहिलो चौमासिक आयव्यायको विवरण ।

७९-८० 01/12/2023 - 10:44 PDF icon आ.व. २०७९८० पहिलो चौमासिक आयव्यायको विवरण.pdf

हरिनास गाँउपालिकाको आ.व. २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम

७९-८० 12/06/2022 - 11:18 PDF icon हरिनास गाँउपालिकाको आ.व. ७९-८० को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व ०७९-०८० को बजेट तथा कार्यक्रम ।

७९-८० 12/06/2022 - 10:39 PDF icon बजेट २०७९-८०-१.pdf

आ.व ०७८-०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम ।

७७/७८ 07/07/2021 - 13:51 PDF icon आ.व ०७८-०७९ बजेट.pdf

हरिनास गाउँपालिकाको ०७७/०७८ को बजेट तथा कार्यक्रम ।

७७/७८ 02/17/2021 - 11:17 PDF icon बजेट ७७-७८.pdf

आ.व ७५-७६ गाउँपालिका स्तरिय को बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 06/16/2019 - 11:52 PDF icon gaupalikaistariyeyojana75-76_000016.pdf

आ.व ७५-७६ को वडा नं १ को बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 06/16/2019 - 11:51 PDF icon yojanawardno1_75-76_000017.pdf

आ.व ७५-७६ को वडा नं २ को बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 06/16/2019 - 11:51 PDF icon yojanawardno2_75-76_000018.pdf

आ.व ७५-७६ को वडा नं ३ को बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 06/16/2019 - 11:50 PDF icon yojanawardno3_75-76_000019.pdf

आ.व ७५-७६ को वडा नं ४ को बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 06/16/2019 - 11:50 PDF icon yojanawardno4_75-76_000024.pdf

आ.व ७५-७६ को वडा नं ५ को बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 06/16/2019 - 11:49 PDF icon yojanawardno5_75-76_000021.pdf

आ.व ७५-७६ को वडा नं ६ को बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 06/16/2019 - 11:48 PDF icon yojanawardno6_75-76_000022.pdf

आ.व ७५-७६ को वडा नं ७ को बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 06/16/2019 - 11:48 PDF icon yojanawardno7_75-76_000023.pdf