FAQs Complain Problems

८०/८१

अपाङ्गता सहायता सामाग्रीको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

३५ दिने हक दाबी सम्बन्धी सूचना !!!

परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

आधारभूत तह(कक्षा ८)को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा।

संक्षिप्त सूचि प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा।

योजना सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।