FAQs Complain Problems

७७/७८

आधारभुत तह(कक्षा ८)को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।।

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना

हरिनास गाउँपालिकाको अत्यन्त जरुरी सुचना!!

सूचना अनुसार गर्नु गराउनु हुन ।

दस्तावेज: 

सुन्तला र कागतिको बेर्ना खरिद सम्बन्धि सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।।