FAQs Complain Problems

७७/७८

दोस्रो चरणको कोरोना विरुद्दको खोप कार्यक्रममा सहभागि हुने बारे सूचना ।

सूचना । सूचना । सूचना ।

हरिनास गाउँपालिकाको ०७७/०७८ को बजेट तथा कार्यक्रम ।

दस्तावेज: 

बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन सम्बन्धमा ।

बेरोजगार व्यक्ति सूचिकरण सम्बन्धमा ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।।