FAQs Complain Problems

२०७८/७९

व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह

आवश्यक सहजीकरण गरिदिने सम्बन्धमा ।

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

रासायनिक मलको मूल्य निर्धारण गरिएको सम्बन्धमा ।

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना