FAQs Complain Problems

संस्था दर्ता

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
हरिनास गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु. १०००
आवश्यक कागजातहरु: 
  • कार्यसमिति गठनको निर्णय 
  • कार्यसमितिको नागरिकताको स्व-प्रमाणित प्रतिलिपी
  • संस्थाको प्रमाणित विधान - २ प्रति
  • वडा सिफारिस
  • संस्था दर्ताको निवेदन 

 

नमुना फाराम तथा अन्य: