FAQs Complain Problems

समाचार

योजना सम्झौाता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
योजना शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
हरिनास गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

• आमभेला बाट उपभोक्ता समिति गठन भएको निर्णयको प्रतिलिपि
• योजना सम्झौता सम्बन्धि उपोभोक्ता समितिको निर्णयको प्रतिलिपि
• उपोभोक्ता समितिका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
• सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस
• योजनाको लगत ईस्टिमेट
• निवेदन